Czym jest usługa cash flow?

Prowadzenie księgowości w oparciu o pełną księgowość wymaga składania przez firmę określonych sprawozdań w konkretnych okresach sprawozdawczych, obowiązkowy jest co roczny bilans, oraz także sporządzane zwykle kwartalnie rachunki zysków i strat, które powiedzieć mogą wiele o aktualnej kondycji finansowej firmy, jeśli firma jest dodatkowo spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych to dochodzi tutaj kolejna kwestia związana oczywiście z koniecznością sporządzania określonych raportów, które mogą być rzecz jasna tworzone w oparciu o konkretny rachunek zysków czy też bilanse.

Często jednak można spotkać się z sytuacją, że tego rodzaju sprawozdania finansowe zostaną w pewien sposób zakłócone, chociażby poprzez spore, ale jednorazowe zyski ze sprzedaży określonych aktywów firmy, czy też poprzez chęć zaniżenia zysków w celu zapłaty obniżonego opodatkowania, dlatego też nawet kiedy w firmie prowadzona jest jak się to określa pełna księgowość szczecin, nie zawsze tego rodzaju sprawozdania mogą powiedzieć wszystko na temat aktualnej kondycji firmy w danym okresie.

Aktualne przepływy pieniędzy

Czym jest usługa cash flow?Z punktu widzenia przedsiębiorcy o wiele ważniejsze od suchych informacji na temat zysków netto, mogą być informacje odnośnie aktualnych przepływów pieniężnych. Co prawda nie ma obowiązku publikowania ani tym bardziej przygotowywania raportów typu cash flow opinie¸ które jak sama nazwa wskazuje koncentrują się na przepływie pieniędzy właśnie, ale w znacznym stopniu są one pomocne w ocenie aktualnej sytuacji finansowej firmy, oraz perspektyw jej przyszłego rozwoju. Osobno oceniane mogą być przepływy pieniężne pochodzące z różnych źródeł.

Działalność operacyjna

Po pierwsze może być to działalność operacyjna w co zaliczymy także jak najbardziej podstawową działalność przedsiębiorstwa, już samo to może wiele powiedzieć o postępach w rozwoju firmy. Inne główne rodzaje działalności uwzględniane przy tworzeniu tak zwanych raportów przepływów to oczywiście działalność finansowa prowadzona osobno od działalności operacyjnej, gdzie pod uwagę brane są chociażby przychody z odsetek kapitałowych, ale także jak najbardziej działalność inwestycyjna, która może być pod wieloma względami najważniejszą formą działalności jeśli chodzi o przepływy pieniężne. W raporcie uwzględnione może zostać także to jak duży procent stanowią tak zwane pasywne przychody finansowe w odniesieniu do przychodów generowanych przez firmę w przypadku podstawowej działalności operacyjnej. Uważa się, że jest to najbardziej obiektywny rodzaj raportu finansowego.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *