Dotacje unijne szansą na rozwój firmy

Rozwój i modernizacja przedsiębiorstwa to priorytet każdej firmy. W dużej mierze jest to potrzeba spowodowana rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społecznymi, ponadto firma, w której przez dłuższy czas panuje stagnacja, szybko może zostać pokonana przez konkurencję.

Oczywisty jest fakt, iż każde zadanie w zakresie modernizacji firmy wiąże się z mniejszym lub większym nakładem finansowym. Zazwyczaj są to znaczne wydatki, aczkolwiek gwarantują one nie tylko zwrot poniesionych nakładów, ale także wymierne dochody.

Środki finansowe

Korzystną alternatywą na tej płaszczyźnie są dotacje unijne na rozwój firmy, czyli środki finansowe przeznaczone na modernizację firmy.

Dotację na modernizację i rozwój firmy może pozyskać każdy przedsiębiorstwa, kto zgłosi własny projekt w konkursie i zdobędzie wymaganą ilość konkursowych punktów. Pozornie wydawać się może, że jest to zadanie bardzo proste, jednakże rzeczywistość weryfikuje tę tezę – pozyskanie środków na rozwój firmy wymaga odpowiednich przygotowań.

Kwestią priorytetową jest zadanie, które zostanie sfinansowane dzięki pozyskanej dotacji. Nietrudno zauważyć, że znacznie większą szansę na pozytywną finalizację mają przedsiębiorcy, którzy udowodnią, że dzięki pozyskanym środkom zmodernizują firmę, zapewniając tym korzyści dla szerokiego grona odbiorców.

Poprawa jakości pracy

Dotacje unijne szansą na rozwój firmyDotacje unijne na rozwój firmy w przeważającej większości dotyczą finansowania środków trwałych, np. zakupu sprzętu czy maszyn przemysłowych, niezbędnych w zakresie działania danej jednostki. Ważne jest to, aby finansowane ze środków unijnych zadania bezpośrednio wiązały się z profilem firmy. W praktyce oznacza to, że firma budowlana ma prawo przeznaczyć środki unijne na zakup urządzeń i maszyn budowlanych, natomiast firma krawiecka powinna zakupić maszyny szwalnicze. Zasadniczym celem dotacji jest poprawa jakości pracy oraz jej wydajności, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości nakładów pracy ze strony zatrudnionych w firmie osób.

Wysokość dotacji ustalana jest indywidualnie, w oparciu o analizę potrzeb danej jednostki oraz korzyści, jakie zapewni realizacja konkretnego zadania.

Więcej na http://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dotacje-unijne

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *