Jak uzyskać odszkodowanie z NNW?

Praktycznie każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje nam poza dodatkowym ubezpieczeniem Autocasco, także ubezpieczenie NNW. Online czy u agenta, możemy podpisać stosowną umowę, w efekcie czego zostaje nam rozszerzona ochrona w zakresie naszego zdrowia i życia.

Wypadek

NNW jest aktywowane, kiedy doszło do wypadku samochodowego, w którego trakcie wymagana była nasza hospitalizacja. Oprócz tego odszkodowanie zostanie też wypłacone naszym bliskim, gdybym w efekcie wypadku doszło do naszej śmierci. Dodatkowo NNW chroni też pasażerów samochodu. Z uzyskaniem odszkodowania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zwykle nie ma większych kłopotów. Otrzymujemy je za każde uszkodzenie ciała, przez które rozumiemy i te zdarzenia o charakterze przejściowym jak też trwałym. Przez sformułowanie „nieszczęśliwy wypadek” ubezpieczyciel rozumie zdarzenie zewnętrzne, do którego doszło nagle, w sposób nieprzewidywalny, które zdarzyło się wbrew naszej woli. Pamiętajmy, że uszczerbek na zdrowiu musi być udowodniony. Mówiąc wprost, jeśli w trakcie zdarzenia doszło do omdlenia, czy krótkiej utraty przytomności, to nie da się tego określić jako uszczerbku na zdrowiu.

Jak uzyskać odszkodowanie z NNW?

Jak zgłosić szkodę?

Aby zgłosić szkodę, wystarczy poinformować naszego ubezpieczyciela, że doszło do wypadku. Pamiętajmy, aby nie zwlekać ze zgłoszeniem szkody. Mimo że kodeks cywilny zakłada, że można to zrobić w ciągu trzech lat od zdarzenia, to ubezpieczyciel może nam zapisać te terminy nieco odmiennie w umowie. W takim przypadku będziemy mieli kłopoty z uzyskaniem odszkodowania i może się to zakończyć na sali sądowej. Samo odszkodowanie jest nam wypłacane w wysokości uzależnionej do uszczerbku na zdrowiu. Te należy oczywiście przedstawić i udokumentować. Może być to wypis ze szpitala lub karta zdrowia. Podstawą do wypłaty odszkodowania to także imienna faktury na leki. Jeśli zgubimy lub zniszczymy dokumenty, które opisują nasz przypadek w szpitalu, to szansa na uzyskanie odszkodowania jest praktycznie zerowa, nawet jeśli uszczerbek na zdrowiu będzie widoczny gołym okiem.

Więcej informacji na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/ubezpieczenie-nnw/

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *