Ubezpieczenie NNW: co warto o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie NNW: co warto o nim wiedzieć?Oferta zakładów ubezpieczeń jest niezwykle różnorodna. Oferują zarówno ubezpieczenia majątkowe, na życie, komunikacyjne, osobowe. Wśród tych ostatnich do wyjątkowo popularnych należy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w skrócie nazywane po prostu ubezpieczeniem NNW. Uważa się, że polisy te najczęściej wykupują osoby przezorne. Wykupiona w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym polisa NNW gwarantuje bowiem ubezpieczonemu otrzymanie zadośćuczynienia w formie wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania w razie uszczerbku na zdrowiu będącego konsekwencją nieszczęśliwego wypadku.

Jaki zakres ochrony zapewnia ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW może zostać wykupione między innymi przez właścicieli pojazdów mechanicznych. Jest dla kierowców ubezpieczenie dobrowolne, ale warto posiadać taką polisę, gdyż gwarantuje ona, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie jeżeli odniosą trwały uszczerbek na zdrowiu podczas:

  • wsiadania lub wysiadania z pojazdu;
  • przebywania w samochodzie na parkingu i uderzenia w niego innego pojazdu;
  • dokonywania na trasie naprawy podczas awarii samochodu.

Ubezpieczenie NNW wykupione przez właściciela samochodu zapewnia ochronę także przebywającym w nim podczas zdarzenia pasażerom. W zawieranej z zakładem ubezpieczeń zostanie bardzo szczegółowo określona liczba pasażerów, którzy zostaną objęci ochroną polisy NNW. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zakłady ubezpieczeń nie wypłacają odszkodowania osobom, które były nietrzeźwe lub pod wpływem działania narkotyków.

Ubezpieczenie NNW może zapewniać także ochronę przed skutkami:

  • zawału serca;
  • udaru mózgu.

Ubezpieczyciele oferują także specjalne polisy NNW dla osób amatorsko uprawiających sporty.

Wyłączenia

Zakres wyłączeń obejmuje nie tylko wypadki pod wpływem alkoholu i narkotyków. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe bez wyjątku odmawiają wypłaty świadczenia, jeśli trwały uszczerbek na zdrowiu powstał na skutek bójki lub samookaleczenia się ubezpieczonego. W umowie mogą się znaleźć także inne wyłączenia, należy ją przeczytać przed podpisaniem.

Szczegóły polisy ubezpieczeniowej znajdziesz u wybranego ubezpieczyciela, np. na Gothaer.pl.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *